SHËRBIME FINANCIARE DHE KONTABILITETPër t'u dhënë pronarëve dhe menaxherëve të bizneseve njohuritë e nevojshme për të arritur sukses. Account Solution ofron një gamë të gjerë shërbimesh profesionale në fushen e financave dhe kontabilitet.
Keni nevoj për shërbime financiare dhe kontabiliteti, shërbime profesionale dhe të përshtatshme për biznesin tuaj? Atëherë jeni në adresen e duhur.
Ne ju ofrojmë zgjidhje të kompletuar për financa dhe kontabilitet, Regjistrime kontabel, pasqyra financiare, Raporte efikase dhe precize të cilat ju ndihmojn në marrjen e vendimeve etj.
Na kontaktoni tani dhe ne do të jemi të lumtur të ju asistojmë që kompania juaj të ketë sukses.

Anëtarët e Account Solution janë profesionistë të cilët janë të përkushtuar në nevojat e kontabilitetit dhe këshillimit të biznesit me transaksione të shumta komplekse në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.
Të dhënat tona të klientëve përfshinë korporata të mëdha, biznese kombëtare dhe ndërkombëtare, pronarë të bizneseve Individuale dhe familjare.
Ne ofrojmë këshilla dhe udhëzime në një mënyrë shumë të personalizuar me përfshirjen e partnerëve në çdo nivel shërbimi.
Stafi ynë profesional është i shkolluar, trajnuar dhe çertifikuar në mënyrë profesionale për ofrimin e shërbimeve dhe këshillimet profesionale. Stafi ynë ofron mbështetjen, objektivitetin dhe ekspertizën që bizneset kanë nevojë për të pasur sukses brenda kontekstit të shumëllojshmërisë së biznesi që ndryshon gjithnjë.
Ne ofrojmë një spektër të gjerë shërbimesh kontabiliteti, financiare dhe konsulence në një numër industrish.